Teikiamas ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas:

Kiekviena savaitė prasideda nauja tema. Kiekvieną dieną vyksta „Ryto ratas“, kuriam darželio pedagogai kruopščiai ruošiasi. Jo metu 1.5- 3 metukų vaikai su auklėtoja žaidžia įvairius pirštukų, didaktinius žaidimus, klausosi skaitomų grožinės literatūros kūrinėlių ir kt. 3-5 metų vaikams paruošiamos užduotėlės lavinančios rankytę rašymui, loginiam mastymui, pastabumui, raidelių bei skaičių pažinimui, menamos mįslės, klausomąsi skaitomų grožinės literatūros kūrinėlių, deklamuojami eilėraštukai, nedidelėmis grupelėmis atliekami įvairūs eksperimentai ir kt.

  • Ankstyvasis ugdymas- vaikams nuo 1,5 m. iki 3 m.
  • Ikimokyklinis ugdymas- vaikams nuo 3 iki 5 metų.

Po „Ryto rato“ kasdien vyksta meninės veiklos užsiėmimai (muzika, dailė, šokis).

Ugdymo turinys įgyvendinamas ne tik „Ryto rato“ ir meninės veiklos užsiėmimų metu, bet per visą vaiko buvimo įstaigoje laiką: jam valgant, ruošiantis ilsėtis, eiti į lauką, bendraujant ir pačių vaikų spontaniškoje veikloje.

Ugdymo aplinka – ugdymo turinio dalis. Dinamiška, informatyvi, saugi ir kūrybiškumą skatinanti darželio aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Ji sukurta taip, kad tenkintų kiekvieno vaiko poreikius, ugdytų jo gebėjimus, skatintų kaupti naują patirtį, išbandyti įvairias veiklos formas ir pažinimo būdus.